Nyheter från Täby kommun

 1. Friska Täbys "Månadens utmaning" | 2014-09-01

  Utmaning för september: Knäböj.

 2. Gallringsarbete i skogarna kring Karby ridhus | 2014-08-29

  Måndagen den 1 september påbörjar Täby Fastighets AB gallringsarbete i skogarna kring  Karby ridhus. Med gallring menas att vissa träd tas bort för att de kvarstående trädens grönkronor ska få tillräckligt med ljus och utrymme. När ett skogsområde är gallrat kommer de kvarstående träden att växa bättre.

   

 3. Ny ängsmark etableras vid Fjätursängen | 2014-08-29

  Just nu utförs markförbättrande åtgärder för att gynna en artrik ny ängsflora på Fjätursängen, norr om Skarpäng. Detta sker som ett led i de kompensationsåtgärder som utförs av Svenska Kraftnät för att återställa ängsmarken.

   

 4. Årets Stadsbyggnadsprojekt belönade | 2014-08-28

  Mottagarna av utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt fick ta emot plakett och diplom i samband med Namn- och skönhetsrådets sammanträde den 26 augusti.

 5. Pågående arbete på vattenledningsnätet 26 augusti – 1 septem... | 2014-08-28

  På grund av SL:s arbete med ombyggnation av Roslagsbanan har en av Norrvattens huvudledningar tillfälligt tagits ur drift för att kunna förläggas i annat läge. Arbetet pågår mellan 26 augusti och 1 september. Under arbetet kan lokalt tryckfall på dricksvattennätet uppstå i Täby kyrkby.

 6. Fjärrvärmearbeten vid Åkerbyvägen | 2014-08-27

  E.ONs arbete med att gräva ner fjärrvärmeledningar fortsätter och de har placerat en mobil panncentral mellan Åkerbyvägen och Gustavs Bergs väg.

 7. Lyckad invigning av Centralparken! | 2014-08-26

  Måndagen den 25 augusti invigdes Centralparken av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam. Samtidigt avtäcktes de två sista skulpturerna i skulpturstråket, Vision och Glädje, av Sebastian af Jocknick och stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Andersson.

   

  Invigning Centralparken 25 augusti 2014

 8. Första spadtag i kvarteret Mars, Täby centrum | 2014-08-26

  Den 13 augusti anordnades ett symboliskt första spadtag för de nya bostäderna som byggs i kvarteret Mars, på f d Grindtorpsparkeringen. Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam planterade tillsammans med Johan Skoglund, VD för JM Bostad, ett prydnadskörsbärsträd på det som ska bli etappen Orions innergård.

 9. Täby har fått ny utbildningschef och ny socialchef | 2014-08-26

  Under augusti har kommunen fått en ny utbildningschef och en ny socialchef.

 10. Täby biblioteks höstprogram är här | 2014-08-22

  Nu finns evenemangen på Täbys alla bibliotek samlade i en folder. Hämta ditt exemplar på närmaste bibliotek eller ladda ner foldern här till höger. Välkommen till en spännande höst bland böcker, författare och mycket annat roligt för små och stora!