Nyheter från Täby kommun

 1. Granskning - nya bostäder vid Matrosen 2, Näsbypark | 2013-09-05

  Förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Matrosen 2 i Näsbypark. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus i tre våningar med 18 lägenheter.

 2. Du kan fortfarande delta i medborgardialogen om galoppfältet | 2013-09-03

  Det har varit ett stort intresse att delta i medborgardialogen om galoppfältet. Ca 2500 personer har hittills tyckt till om vad som är viktigt i utvecklingen av området.

 3. Samråd - Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats | 2013-09-02

  E18 är infarten till Stockholm från regionens nordostkommuner. Roslags-Näsby trafikplats är i stort behov av ombyggnad då trafikplatsen har stora kapacitets- och framkomlighetsproblem och är byggd för vänstertrafik. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av trafikplatsen och anslutande vägar. 

 4. Samråd - Ny detaljplan för fastigheten Löttinge 3:29 i Lötti... | 2013-09-02

  Planområdet ligger i centrala Löttingelund intill Löttingevägen. Idag är fastigheten planlagd för allmänt ändamål. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av ändrad användning till bostad och förskola. Kommunfastigheter har som mål att uppföra 6 lägenheter i form av LSS-bostäder. 

 5. Gratis basket utomhus | 2013-08-30

  Nu finns baskethållare med bollar upphängda på två ställen i kommunen. Den ena vid Ängsholmsbadet och den andra vid basketplanen vid Flygkårsvägen.

 6. Dom i tingsrätten | 2013-08-30

  En rektor vid Åva gymnasium har dömts för ringa misshandel.

 7. Flytande våtmarker renar dagvatten i Täby | 2013-08-29

  Sveriges första flytande våtmarker har under sommaren 2013 anlagts i Rönningesjön i Täby. Det gamla otidsenliga reningsverket för dagvatten har lagts ned och ersatts med en naturlig reningsmetod. Istället för energi och kemikalier är det nu blommor och blad som gör jobbet.

 8. Information om nya bostäder Täby centrum 29 aug kl 12-19 | 2013-08-29

  Den 29 augusti kan du träffa företrädare för kommunen och bostadsbyggherrarna utanför Täby Centrum. Vi finns på torget, utanför entré K (McDonalds) mellan kl 12 och 19 för att berätta om bostadskvarteren som växer fram på Attundafältet.

 9. Vägarbeten på Enhagsvägen | 2013-08-28

  Arbeten pågår med att förbättra Enhagsvägens gångbanor, körbana och rondell.

 10. Äntligen kan vi sopsortera mer | 2013-08-26

  Så skriver en av de matavfallssorterare som besvarat kommunens enkät med frågor om hur man tycker att matavfallsinsamlingen fungerar. ”Ett jätteenkelt sätt att göra något bra för miljön” säger en annan sorterare.