Nyheter från Täby kommun

 1. Åva-elev till final i europeisk olympiad | 2014-02-06

  Åva-eleven Olle Ribberheim, som går naturvetenskapliga programmets första år, har tagit sig ända till Europafinalen i den Europeiska olympiaden i naturvetenskap, EUSO.

 2. Nya öppettider för bygglov | 2014-01-31

  Från och med den 3 februari 2014 har bygglovsenheten nya telefon- och besökstider för att bättre kunna möta medborgarnas önskemål om tillgänglighet och service.

 3. Försäljning av mark i Västra Roslags-Näsby | 2014-01-29

  Täby kommun bjuder in till markanvisningstävling för bebyggelse i kommunens nya stadsdel Västra Roslags-Näsby. Markanvisningstävlingen vänder sig till exploatörer som vill förvärva mark och tillsammans med Täby kommun gestalta området i enlighet med kommunens visioner.

 4. Första spadtaget för Brinkskolan och Brinkens förskola i Öst... | 2014-01-28

  Måndag den 27 januari 2014 tog elever från Erikslundskolan, politiker och entreprenörer första spadtaget tillsammans. Detta symboliserar den officiella byggstarten och ett gott sammarbete mellan berörda parter. Spadtaget gav en möjlighet för elever, anställda, politiker, projektorganisation och allmänhet att träffas.

 5. Tunneln i Täby centrum stängs natten 3-4/2 | 2014-01-28

  Tunneln som går under Stora Marknadsvägen, mellan södra parkeringsgaraget i Täby C och Gustaf Bergs väg, stängs för trafik kl 22.00 den 3 februari och öppnar igen kl 05.00 den 4 februari. Avstängningen görs eftersom vägbanan ska besiktas.

 6. Pressmeddelande: Täby överklagar Arlandabeslut | 2014-01-20

  Mark- och miljödomstolen vill i möjligaste mån förbjuda rak inflygning över Upplands Väsby och istället öka andelen kurvade inflygningar över Täby. Det beslutet överklagas av Täby som oroas av orimliga bullernivåer.

 7. Samråd – ny stadsdel i Västra Roslags-Näsby | 2014-01-07

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel om ca 820 nya bostäder, lokaler för kontor och handel och andra verksamheter, vård- och omsorgsboende, förskola, infartsparkering samt reglera användingen för befintlig bebyggelse inom Västra Roslags-Näsby. Den föreslagna stadsdelen ska vara en hållbar stadsdel och särskiljande och nyskapande arkitektur ska vara utmärkande för området.

 8. Samråd – ny stadsdel i Västra Roslags-Näsby | 2014-01-07

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel om ca 820 nya bostäder, lokaler för kontor och handel och andra verksamheter, vård- och omsorgsboende, förskola, infartsparkering samt reglera användingen för befintlig bebyggelse inom Västra Roslags-Näsby. Den föreslagna stadsdelen ska vara en hållbar stadsdel och särskiljande och nyskapande arkitektur ska vara utmärkande för området.