Nyheter från Täby kommun

 1. Lyckad invigning av utsiktsplattform i Hägernäs | 2014-04-25

  Under onsdagen invigdes den nyanlagda spången och utsiktsplattformen i Hägernäs strand av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Andersson.

 2. Två pristagare när Täby kommun delar ut pris mot rasism, dis... | 2014-04-24

  Juryn beslutar att utdela 2014 års pris mot rasism, diskriminering och intolerans till: Jakob Elmqvist, Åva Gymnasium och Tibble FN-förening. De båda pristagarna delar på priset. 


 3. Sommarskola 2014 | 2014-04-22

  Går ditt barn i årskurs 6, 7 eller 8 och riskerar att inte nå kunskapskraven i något av basämnena svenska, engelska eller matematik? Då erbjuder Täby kommun sommarskola under vecka 32 och 33 där eleverna får extra stöd i sina studier. Även nyanlända eller elever med annat modersmål än svenska kan söka sommarskolan! Sista ansökningsdag 23 maj.

   

 4. Skriftligt samråd om dubbelspårsutbyggnad, sträckan Täby kyr... | 2014-04-22

  SL bygger dubbelspår på ett antal delsträckor på Roslagsbanan. Nu planeras en utbyggnad till dubbelspår på sträckan Täby kyrkby-Kragstalund.

   

   Bild på tåg på Roslagsbanan

 5. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger | 2014-04-17

  Veckan före Valborg kommer föräldrar med barn födda år 2000 att få boken Tonårsparlören hem i brevlådan. Syftet med boken är att få föräldrar att inse hur betydelsefulla de är och att stötta dem så att de kan hjälpa sin tonåring att fatta egna och kloka beslut. För tonåringar bryr sig faktiskt om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar vara så.

 6. Sök bidrag för att åtgärda störande buller | 2014-04-17

  Nu börjar utomhussässongen. Kanske är du störd av buller i din bostad eller vid din uteplats. Om du bor vid någon av kommunens vägar kan du söka bidrag för att åtgärda bullerstörningen genom ett plank eller nya fönster.

   

 7. Våra e-tjänster uppdateras 16/4 | 2014-04-15

  Medan arbetet pågår kommer du inte kunna använda våra e-tjänster.

 8. Nytt lagförslag om bostadshus utan bygglov | 2014-04-15

  Från och med den 2 juli kan det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det är innebörden i remissen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov" som regeringen överlämnat till Lagrådet.

 9. Arbetet med att anlägga en ny lekplats i Lövbrunna/Vallatorp... | 2014-04-15

  Nu har arbetet med att anlägga en ny lekplats i Lövbrunna/Vallatorp påbörjats. Lekplatsen heter Lövbrunnaleken och har temat lantbruk. Arbetet beräknas vara klart senare i vår. Under byggtiden kommer det att ske vissa transporter. Vi hoppas att ni har överseende med det.

   

 10. Pressmeddelande: Polisens volontärer får årets Trygg i Täby-... | 2014-04-14

  Med stort intresse och engagemang hjälper de både äldre och yngre Täbybor när de är ute på sina uppdrag. Inte minst hjälper de polisen. Årets Trygg i Täby-stipendium går till närpolisens volontärer.