Nyheter från Täby kommun

 1. Trygghetsvandring i Hägernäs Centrum | 2013-11-25

  Den 26 november kl. 19.00 kommer en trygghetsvandring att göras i Hägernäs Centrum och dina kunskaper om närmiljön är mycket värdefulla.

 2. Ny återvinningsstation i Viggbyholm | 2013-11-22

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB har invigt en ny station för insamling av förpackningar och tidningar vid ICA Stop.

 3. Om krisen kommer till Täby – vad gör du då? | 2013-11-20

  När det inträffar en kris eller allvarlig händelse i vår närhet kan det påverka oss på olika sätt och behovet av information brukar vara stort. Det kan ta en viss tid innan samhällets service fungerar normalt och vanliga rutiner återställts. Täby kommun har därför tagit fram ett omfattande informationsmaterial om krishantering och grundläggande säkerhet för den enskilde individen.

 4. Pressmeddelande: Hälsans stig ska göra Täbyborna friskare | 2013-11-20

  Täby kommun vill inspirera invånarna till ökad rörelse och hälsa. Under hösten anläggs en Hälsans stig, som är ett led i att inspirera till ökad rörlighet och därmed bättre hälsa. 30 minuters promenad om dagen minskar risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes och flera andra sjukdomstillstånd.

 5. Lille Prins är invigd! | 2013-11-13

  Under 2012 fick Täbyborna vara med och rösta fram de konstverk som ska finnas i det nya centrumområdet. Vinnarna blev Gzim och den frusna sjön, Svart Knapp, Lille Prins och Under ett träd och Djurparken.

  Lille Prins är det första konstverket att komma på plats. Den är placerad vid Täby centrums ingång A (mot Roslagsbanan). Kultur- oh fritidsnämndens ordförande Mats Hasselgren invigningstalade och konstnären Mats Åberg berättade om skulpturen.

 6. Byte av gatubelysning Ella gård | 2013-11-05

  Det har framkommit att gatubelysningskabeln utefter Dalvägen nr 1-39 måste bytas eftersom den är i så pass dåligt skick. Även stolpar och armaturer kommer att bytas i samband med detta.

 7. Ett moln av fåglar i Täbys nya kommunhus | 2013-10-28

  Konstnären Roland Persson får i uppdrag att utsmycka entréhallen och atriet i Täbys nya kommunhus med sitt verk Mötet (eller hur man närmar sig ett moln av fåglar).

   

 8. Täby Kulturskolas sprakande höstshow fyllde Tibble teater | 2013-10-26

  Täby Kulturskolas elever och lärare bjöd i tisdag in släkt och vänner till en fartfylld höstkonsert på Tibble Teater.