Nyheter från Täby kommun

 1. Delta i Håll Sverige Rents Skräpplockardagar! | 2014-02-17

  Nu är det dags att anmäla sig till Håll Sverige Rents Skräpplockardagar 2014 – en nationell kampanj mot nedskräpning och för en renare värld. Förra våren deltog fantastiska 714 691 skräpplockare!

 2. Byggstart av nya kommunhuset | 2014-02-14

  Från och med vecka 8 startar bygget av nya kommunhuset. Arbetet inleds bland annat med spont- och schaktarbeten, vilket innebär sprängningsarbeten för att bygga ett underjordiskt garage i två våningar.

 3. Avverkning inför roslagsbanans nya dubbelspår | 2014-02-14

  Roslagsbanan ska rätas ut norr om Bergtorpsvägen, Visinge.

 4. Nominera till nytt stadsbyggnadspris | 2014-02-12

  I juni delas priset Årets Stadsbyggnadsprojekt ut för första gången i Täby. Utmärkelsen sätter god arkitektur och stadsbyggnad i fokus. Vem som helst får nominera kandidater fram till den 3 april.

 5. Ingen oro för dricksvattnet i Täby | 2014-02-11

  Den senaste tiden har Livsmedelsverket uppmärksammat höga halter av högfluorerade ämnen i dricksvattentäkter i några svenska kommuner. Dricksvattnet i Täby bedöms som ofarligt för konsumenten.

 6. Åva-elev till final i europeisk olympiad | 2014-02-06

  Åva-eleven Olle Ribberheim, som går naturvetenskapliga programmets första år, har tagit sig ända till Europafinalen i den Europeiska olympiaden i naturvetenskap, EUSO.

 7. Nya öppettider för bygglov | 2014-01-31

  Från och med den 3 februari 2014 har bygglovsenheten nya telefon- och besökstider för att bättre kunna möta medborgarnas önskemål om tillgänglighet och service.

 8. Försäljning av mark i Västra Roslags-Näsby | 2014-01-29

  Täby kommun bjuder in till markanvisningstävling för bebyggelse i kommunens nya stadsdel Västra Roslags-Näsby. Markanvisningstävlingen vänder sig till exploatörer som vill förvärva mark och tillsammans med Täby kommun gestalta området i enlighet med kommunens visioner.