Nyheter från Täby kommun

 1. Första spadtaget för Brinkskolan och Brinkens förskola i Öst... | 2014-01-28

  Måndag den 27 januari 2014 tog elever från Erikslundskolan, politiker och entreprenörer första spadtaget tillsammans. Detta symboliserar den officiella byggstarten och ett gott sammarbete mellan berörda parter. Spadtaget gav en möjlighet för elever, anställda, politiker, projektorganisation och allmänhet att träffas.

 2. Tunneln i Täby centrum stängs natten 3-4/2 | 2014-01-28

  Tunneln som går under Stora Marknadsvägen, mellan södra parkeringsgaraget i Täby C och Gustaf Bergs väg, stängs för trafik kl 22.00 den 3 februari och öppnar igen kl 05.00 den 4 februari. Avstängningen görs eftersom vägbanan ska besiktas.

 3. Pressmeddelande: Täby överklagar Arlandabeslut | 2014-01-20

  Mark- och miljödomstolen vill i möjligaste mån förbjuda rak inflygning över Upplands Väsby och istället öka andelen kurvade inflygningar över Täby. Det beslutet överklagas av Täby som oroas av orimliga bullernivåer.

 4. Samråd – ny stadsdel i Västra Roslags-Näsby | 2014-01-07

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel om ca 820 nya bostäder, lokaler för kontor och handel och andra verksamheter, vård- och omsorgsboende, förskola, infartsparkering samt reglera användingen för befintlig bebyggelse inom Västra Roslags-Näsby. Den föreslagna stadsdelen ska vara en hållbar stadsdel och särskiljande och nyskapande arkitektur ska vara utmärkande för området.

 5. Samråd – ny stadsdel i Västra Roslags-Näsby | 2014-01-07

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel om ca 820 nya bostäder, lokaler för kontor och handel och andra verksamheter, vård- och omsorgsboende, förskola, infartsparkering samt reglera användingen för befintlig bebyggelse inom Västra Roslags-Näsby. Den föreslagna stadsdelen ska vara en hållbar stadsdel och särskiljande och nyskapande arkitektur ska vara utmärkande för området.

 6. Ny skola i Täby kyrby | 2014-01-03
 7. Du blir inte smart av droger | 2013-12-20

  Cannabis är den vanligaste illegala drogen och betraktas av många unga som i stort sett ofarlig. Just nu sker en attitydförändring och den samhälleliga normen och synen på droger förändras. Täby har satsat på att utbilda personal och har skickat fyra personer från fyra olika yrkesområden på utbildningen "Beroendelära och prevention med inriktning mot cannabismissbruk".

 8. Öppettider i jul och nyår på stadsbyggnadskontoret och byggl... | 2013-12-19

  Under Jul- och nyårshelg 2013/2014 har stadsbyggnadskontoret och bygglovarkivet följande öppettider:

 9. Förbättringar vid skidspåren inför vintersäsongen | 2013-12-10

  Inför kommande vintersäsong har Täby förberett skidspår och anläggningar för en fin skidvinter för alla längdskidåkare.