Nyheter från Täby kommun

 1. Bussterminal och vänthall invigdes 6/12 | 2013-12-06

  Idag hölls en invigning av den nya bussterminalen i Täby centrum. Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande, och Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd, talade om kollektivtrafikens betydelse för kommunen och regionen. Därefter knöt de ett band för att symbolisera att bygget av terminalen varit ett samarbete mellan kommunen och SLL Trafikförvaltningen.

 2. Lyckad julmarknad på Täby torg | 2013-12-05

  I helgen invigdes torghandelsdelen på Täby torg med en gammaldags julmarknad. Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande, fick hjälp av Täby Kulturskola, Lions Club och Friska Täby under lördagens invigningsceremoni.

 3. Ny skola i Hägernäs | 2013-12-05
 4. Uppskattad tunnelvandring | 2013-12-04

  Den 27 november genomfördes en tunnelvandring från Östra banvägen via Grindtorp och Centralparken till Kryssavallen för att kolla på tre tunnlar som gjorts om det senaste året. Kommunalråd Erik Andersson deltog tillsammans med Trygg i Täby, Stiftelsen tryggare Sverige, Klotterkundtjänst, projektgruppen för tryggt och snyggt samt NCC.

   

 5. Pressmeddelande: 700 nya bostäder i Hägerneholm, Arninge-Ul... | 2013-12-03

  Cirka 700 nya bostäder planeras i Hägerneholm inom Arninge i Täby. Det står klart efter att de första avtalen tecknats mellan Täby Fastighets AB (TFAB), som äger marken, och intresserade exploatörer.

 6. Granskning - Ny detaljplan för del av Vallatorpsområdet | 2013-12-03

  Planområdet omfattar stor del av Vallatorp nordväst om Täbyvägen. Området är utbyggt på 70-talet då gällande detaljplan upprättades. Nu har Täby kommun genom stadsbyggnadsnämnden beslutat att renovera detaljplanen. Syftet är att uppdatera detaljplanen till aktuell lagstiftning för att underlätta vid bygglovhantering. Det är alltså inte aktuellt med någon större förändring i området.

 7. Trygghetsvandring i Hägernäs Centrum | 2013-11-25

  Den 26 november kl. 19.00 kommer en trygghetsvandring att göras i Hägernäs Centrum och dina kunskaper om närmiljön är mycket värdefulla.

 8. Ny återvinningsstation i Viggbyholm | 2013-11-22

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB har invigt en ny station för insamling av förpackningar och tidningar vid ICA Stop.

 9. Om krisen kommer till Täby – vad gör du då? | 2013-11-20

  När det inträffar en kris eller allvarlig händelse i vår närhet kan det påverka oss på olika sätt och behovet av information brukar vara stort. Det kan ta en viss tid innan samhällets service fungerar normalt och vanliga rutiner återställts. Täby kommun har därför tagit fram ett omfattande informationsmaterial om krishantering och grundläggande säkerhet för den enskilde individen.