Nyheter från Täby kommun

 1. Vägarbeten Täby centrum - Attundavägen | 2013-05-17

  Schaktarbeten pågår för VA, fjärrvärme och trädgropar i och kring Attundavägen och blivande Esplanaden  i Täby centrum. De utförs i etapper och beräknas vara klara i oktober 2013.

 2. Pressmeddelande: Täby kommun anmäler sig själva till Konkurr... | 2013-05-17

  Täby kommun har idag på eget initiativ lämnat in en anmälan till Konkurrensverket. Bakgrunden är att kommunen i en intern granskning funnit att byggnadsentreprenader som kommunen ansvarar för i Täby centrumområdet kan ha skett i strid mot lagen om offentlig upphandling.

 3. Pressmeddelande: Gör en utflykt till vikingatiden! | 2013-05-15

  25 maj lever vikingatiden upp i området kring Vallentunasjön – världens runstenstätaste bygd. Under Runrikets dag arrangeras mängder av aktiviteter för barn och vuxna vid Broby bro, Jarlabankes bro och Arkils tingstad.

 4. Gzim flyttar in på Huvudbiblioteket | 2013-05-15

  Bronsskulpturen Gzim och den frusna sjön av konstnär Knutte Wester var storfavorit vid omröstningen av konstverken som ska smycka det nya Täby centrumområdet.

 5. Ny karta visar vägen i gröna kilar | 2013-05-08

  I Stockholmsområdet finns tio gröna kilar som ger invånarna tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en hälsosam miljö och ett levande kulturlandskap. I Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker finns ett unikt samarbete för att bevara och utveckla viktiga naturvärden genom ett kommunöverskridande grönkilssamarbete. Nu har kommunerna gemensamt tagit fram en ny karta över de gröna kilarna Angarn- och Bogesund som kommunerna delar.

 6. Täbys skolor ger mest för skattepengarna | 2013-05-03

  Tidningen Dagens samhälle har jämfört hur mycket Sveriges kommuner satsar på grundskolan mot vilka resultat som skapas. Täby toppar denna ranking, där jämförelsen omfattar åren 2008 - 2012.

 7. Ombyggnationen av Näsbyparksskolan är igång | 2013-05-03

  Den 30:e april tog skolan, politikerna och entreprenörerna första spadtaget för en omfattande renovering och utbyggnad av Näsbyparksskolan.

 8. Ungdomsledarstipendiater utsedda | 2013-05-02

  För Täby kommun och dess kultur- och fritidsnämnd är det med en stor glädje vi utdelar kommunens första Ungdomsledarstipendier för år 2012 till Sofie Mäler, Peer Weding och Patrik Hillelson. Vi hoppas att stipendierna också gör att de fortsätter sitt goda ungdomsarbete även framöver och önskar dem lycka till i framtiden.

 9. Ny taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster | 2013-05-02

  Kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster. Den träder i kraft 2013-05-02. Avsikten är framförallt att nå en bättre kundanpassning dvs en förenklad och tydligare taxa.

 10. Ny entré till Täby närsjukhus | 2013-04-30

  Täby närsjukhus entré på Attundafältet 16 stängs den 1 maj. Ny entré finns på Åkerbyvägen 2. Gående kan även gå in via Biblioteksgången 10. Du hittar mer information under Relaterade länkar.