Nyheter från Täby kommun

 1. Värtavägen över E18 stängs av när bron repareras | 2013-04-11

  Under perioden 15 april-18 augusti 2013 kommer Täby kommun
  att renovera bro som leder Värtavägen över E18.

 2. Grundskolorna i Täby sjätte bäst i landet | 2013-04-10

  I undersökningen Öppna jämförelser 2013 från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har grundskolorna i Täby klättrat från plats 18 till plats 6.

 3. Nordostkommunerna i Stockholm vill ha en förlängning av Rosl... | 2013-03-27

  De sex kommunerna i nordost - Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker - driver genom samverkansorganisationen Stockholm Nordost kravet på en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Nästa viktiga steg är att Trafiknämnden i Stockholms läns landsting i maj förväntas besluta att fortsätta utreda frågan i syfte att åstadkomma en spårförbindelse mellan nordostkommunerna och Arlanda.

 4. Trafikomläggningar vid Täby Närsjukhus i Täby centrum | 2013-03-26

  Efter påsk börjar vi gräva vid Pelargången och på Esplanaden i Täby centrum för att lägga ner VA och fjärrvärme till Bibliotekshuset och nya kommunhuset. Detta påverkar besökare till Täby Närsjukhus.

 5. Kommunfullmäktige i Täby godkänner strukturplan för galoppfä... | 2013-03-26

  Kommunfullmäktige i Täby kommun godkände på måndagen strukturplanen för det framtida galoppfältet, vilket innebär att arbetet med ett program för detaljplaner kan påbörjas.

 6. Åvas elever vinner pris för ung företagsamhet | 2013-03-26

  På mässan för ung företagsamhet - Våga Vara Egen 2013 - vann Åva gymnasium i Täby hela fem priser. Bland annat vann de den prestigefyllda tävlingen Bästa UF-företag 2013.

 7. Idrottsstipendiet för år 2012 går till Michelle Coleman, Täb... | 2013-03-21

  Beslut om vem som tilldelas idrottsstipendium fattas av kultur- och fritidsnämnden. Idrottsstipendiet är på 25 000 kr och delas ut till utövare/lag i idrottsföreningar som bedriver dokumenterad barn- och ungdomsverksamhet och är registrerade hos kultur- och fritidsnämnden.

 8. Pressmeddelande: Nu bildas Stockholms Inköpscentral | 2013-03-20

  För att effektivisera inköpsverksamheten och att sänka kostnaderna för skattebetalarna har Nacka, Täby och Vaxholms kommuner beslutat sig för att tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) bilda Stockholms Inköpscentral.

 9. Trafikomläggning Täby centrum | 2013-03-20

  Torsdag den 21 mars görs en omläggning av trafiken på Stora Marknadsvägen i Täby centrum. Södergående trafik leds via en tillfällig väg mellan cirkulationsplatserna. 

 10. Revidering av markanvisningstävlingen i Hägerneholm i Arning... | 2013-03-15

  Förutsättningarna för markanvisningstävlingen i Hägerneholm i Arninge-Ullna har reviderats 2013-04-05. Mer information finns på markansvisningssidan, se länk till höger.

   

  Täby Fastighets AB (TFAB) inbjuder till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i Täby kommuns nya stadsdel – Arninge-Ullna, där arbetsplatser, handel och bostäder vävs samman i natursköna omgivningar.