Nyheter från Täby kommun

 1. 13,1 miljoner för ökad tillgänglighet med fler lärare i Täby... | 2016-10-12

  I Täbys skolor ska ett tillgängligt lärande bidra till att varje elev når sin fulla potential utifrån sina förutsättningar och behov. Som en del i det utvecklingsarbetet kommer Täby kommun under läsåret 2016/17 att öka tillgängligheten ytterligare genom att det blir fler lärare i klassrummen.

 2. Många möjligheter att sortera avfall | 2016-10-11

  Sortera ditt avfall på rätt sätt och gör samtidigt miljön en tjänst.

 3. Jobbtorg 10 november för nyanlända i Täby | 2016-10-11

  Arbetsförmedlingen och Täby kommun genomför en rekryteringsmässa där nyanlända får möjlighet att möta och skapa kontakt med arbetsgivare. Kan du som arbetsgivare ta emot en praktikant eller har rekryteringsbehov?

 4. Ny ersättningsmodell till utförare inom hemtjänsten | 2016-10-07

  Från och med oktober har Täby kommun infört en ny ersättningsmodell till utförare inom hemtjänsten. En ersättningsmodell som bygger på samma principer som tillämpas inom Stockholms läns landsting. Landstinget kallar detta för åtgärdsbaserad ersättning (prestationsbaserade ersättning).  Det betyder i Täby kommun att utföraren (hemtjänstföretaget) får ersättning för varje utförd insats istället för utförd tid.

 5. Följ kommunens utveckling i delårsrapporten | 2016-10-05

  Täby kommun är inne i en stark utvecklingsfas. Enligt prognosen i rapporten kommer Täby kommun att uppnå de finansiella målen och prognostiserar ett resultat till plus 106 miljoner kronor.

 6. Planering för mottagande av nyanlända i Täby 2017 | 2016-09-29

  Under 2017 ska Täby kommun ta emot 353 personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Bostäder, skola och sysselsättning är viktigt för integrationen och kommunen arbetar intensivt för att skapa ett fortsatt bra mottagande.

 7. Just nu genomförs en medborgarundersökning för att ta reda p... | 2016-09-28

  Täby kommun genomför tillsammans med Statistiska Centralbyrån en medborgarundersökning mellan den 19 september och den 3 november. En postenkät har skickats hem till 1 200 statistiskt utvalda Täbybor i åldrarna 18-84 år.

 8. Nu behövs volontärer till kommunens prata svenska-café | 2016-09-28

  Varje fredag mellan klockan 11-14 är det prata svenska-café på Kemistvägen. Dit kan asylsökande och nyanlända personer i Täby komma för att träna på sin svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Nu behöver vi fler volontärer.

 9. Vill du ha en ny kompis? | 2016-09-26

  Täby kommun samarbetar med den ideella organisationen Kompis Sverige sedan 1 september. Syftet är att skapa möten mellan nya svenskar med de som är födda eller har bott i Sverige en längre tid och på så sätt vidga perspektiv, minska språkbarriärer och bryta fördomar.

 10. Guidade turer i naturen - mindfulness och rika naturupplevel... | 2016-09-20

  Välkommen tillbaka till starten av höstens mindfulnessturer! Sex turer är inplanerade per plats från vecka 38 till 44.