Nyheter från Täby kommun

 1. Tillfällig gång- och cykelväg vid Marstorget | 2016-09-16

  På grund av byggnadsarbeten intill Marstorget dras gång- och cykelvägen dras om.

 2. Samråd - planläggning för ny simhall i centrala Täby | 2016-09-15

  Planområdet ligger öster om galoppfältet station i anslutning till Bertorpsvägen. Syftet med planen är att att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande parkering samt att säkerställa utrymme för framtida passager för gång och cykel.

 3. En attraktiv kommun - Täby rankas högt i rapporten kommunind... | 2016-09-14

  För att få en bild av hur Täby upplevs av invånare, företagare och förtroendevalda deltar kommunen varje år i olika undersökningar. Resultaten är en del av kommunens uppföljning. Under våren 2016 har analysföretaget Demoskop tagit fram en lägesrapport om Sveriges kommuner kring bland annat attraktivitet, finansiella situation och olika verksamheter. Här jämförs politikernas och invånarnas uppfattningar om Täby med olika mått och utfall i relation till andra kommuner i Sverige.

 4. Ett fåtal lediga platser på Konst 14-16 år | 2016-09-12

  Är du mellan 14-16 år och vill skapa konst i vår, finns det några platser kvar på torsdagar kl. 18.00-19.30.

 5. Markanvisningstävling i Täby park | 2016-09-09

  Vi bjuder nu in till den första markanvisningstävlingen för bebyggelse av bostäder i den nya stadsdelen Täby park. Tävlingsområdet består av kommunens tre kvarter inom detaljplan Hästen 2 m.fl.

 6. Är du Täby kommuns nya chef för kontaktcenter? | 2016-08-26

  Täby kommun växer och utvecklas, just nu är vi 68 000 invånare med sikte på att vara 10 000 fler om fem år. Det innebär nya bostäder, fler arbetsplatser, utbyggd infrastruktur men också ett utvecklat serviceutbud.

 7. Utvecklingen av Västra-Roslags Näsby | 2016-08-19

  På västra sidan av Roslags-Näsby station kommer en ny stadsdel att växa fram med hållbarhet i fokus. Här planeras cirka 1200 bostäder av varierande arkitektur och karaktär. Stadsdelen kommer att erbjuda en trivsam stadsmiljö med torg, stadspark, uteserveringar och handel.

 8. Hermine Kellers skulptur "Vänner" får temporär placering i K... | 2016-08-19

  På grund av ombyggnationen av Roslags-Näsby station kommer statyn utanför Tempo på Östra Banvägen att flyttas. Under byggtiden återfinns Hermine Kellers skulptur "Vänner" i Konvaljparken vid Kanalvägen i Roslags-Näsby.