Nyheter från Täby kommun

 1. Så här fungerar skolskjutsen från 21 augusti | 2017-08-17

  Målet är att skolskjuts i Täby kommun ska fungera tryggt och säkert för alla. Så här kommer det att gå till från och med skolstart 21 augusti 2017.

 2. Helgarbeten vid Hägernäs station | 2017-08-17

  SL:s entreprenör som bygger ut Roslagsbanans dubbelspår kommer att göra mindre arbeten vid Hägernäs station på lördag.

 3. SCB genomför medborgarundersökning i Täby | 2017-08-16

  Just nu genomför Täby kommun tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. 1 600 statistiskt utvalda Täbybor i åldrarna 18-84 år kommer att få möjlighet att svara på enkäten.

 4. Södra parkeringen, Stora marknadsvägen, avstängd 28-29 augus... | 2017-08-16

  Södra parkeringen är avstängd från den 28 augusti kl. 16.00 till den 29 augusti kl. 18.00 med anledning av asfalteringsarbete.

 5. Nytt konstgräs till Hägernäs IP | 2017-08-15

  Den 4 september startar arbetet med att lägga nytt konstgräs på Hägernäs IP.

 6. Ny kurs i musikal med teaterinriktning | 2017-08-14

  I höst startar äntligen vår efterfrågade kurs i musikal med teaterinriktning för åldrarna 10-12år. 

 7. Granskning- Ny detaljplan för Näsby slott | 2017-08-14

  Detaljplanen för området kring Näsby slott är ute på granskning mellan den 14 augusti och 4 september 2017. Under granskningstiden finns planhandlingar tillgängliga på kommunens webbplats, i kommunhusets entré och på biblioteket i Näsbypark.

 8. Gatubelysningen runt Stora Marknadsvägen påslagen dagtid | 2017-07-25

  Vecka 30 påbörjas ett arbete på gångbron över Stora Marknadsvägen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12