Start / Är du Täby kommuns nya chef för kontaktcenter?

Är du Täby kommuns nya chef för kontaktcenter?

2016-08-26 10:07
Kontaktcenter ska svara på olika frågor inom många olika verksamheter i kommunen.

Täby kommun växer och utvecklas, just nu är vi 68 000 invånare med sikte på att vara 10 000 fler om fem år. Det innebär nya bostäder, fler arbetsplatser, utbyggd infrastruktur men också ett utvecklat serviceutbud.

Vi tycker att det ska vara enkelt att leva, bo och arbeta här, därför vill vi utveckla verksamheten och servicen till både invånare och företagare i kommunen. Ett viktigt steg i det arbetet är uppstarten av ett kommungemensamt kontaktcenter under nästa år.

Kontaktcentret blir en helt ny enhet under kommunikationsavdelningen inom kommunledningskontoret och är planerad att starta under andra halvan av 2017. Den nya enheten beräknas omfatta cirka 15 medarbetare.

Vill du bli chef för Täby kommuns kontaktcenter?

Ditt jobb handlar om att få varje enskilt möte med invånare och företagare att fungera så bra som möjligt. Kontaktcenter ska kunna svara på olika frågor inom många typer av verksamheter som kommunen ansvarar för, allt från förskola och skola, teknisk drift av gator och torg till äldreomsorg. Förutom att avlasta och stödja verksamheterna ska kontaktcenter också driva och bidra till verksamhetsutvecklingen i hela kommunen.

Rekryteringsannons för kontaktcenterchef

Senast uppdaterad:2016-08-26