Start / Beslut om finansiering av Roslagsbanans förlängning

Beslut om finansiering av Roslagsbanans förlängning

2017-06-20 10:29

Ännu en milstolpe har passerats när kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 19 juni beslutade att godkänna avtal om finansiering och medfinansiering av förlängningen av Roslagsbanan och öka bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen.

- Beslutet är historiskt, säger Leif Gripestam, när han talade i samband med att frågan diskuterades vid kommunfullmäktige.

Snabbare resa utan byte till centrala Stockholm via Odenplan bidrar till att kommunen och regionen utvecklas. Nästa steg är att komma vidare med en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

Vad är Sverige förhandlingen?

Sverigeförhandlingen är namnet på en statligt tillsatt arbetsgrupp med uppgift att förhandla om medfinansiering för infrastruktur- och trafiksatsningar med bland annat kommuner, regioner, städer och näringslivet. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

Senast uppdaterad:2017-06-20