Start / Följ kommunens utveckling i delårsrapporten

Följ kommunens utveckling i delårsrapporten

2016-10-05 09:48

Täby kommun är inne i en stark utvecklingsfas. Enligt prognosen i rapporten kommer Täby kommun att uppnå de finansiella målen och prognostiserar ett resultat till plus 106 miljoner kronor.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober godkändes delårsrapporten för första halvåret 2016. I delårsrapporten följs kommunens verksamhets- och finansiella mål upp.

Om du är intresserad av att veta mer om kommunens utvecklingsarbete kan du följa kommunens resultat och utveckling via delårsrapporten och årsredovisningen.

Senast uppdaterad:2016-10-05