Start / Den nationella beredskapsnivån har höjts

Den nationella beredskapsnivån har höjts

2015-11-20 09:56

Under onsdagen den 18 november höjde Säkerhetspolisen den nationella beredskapsnivån från förhöjt hot (nivå 3) till högt hot (nivå 4) på den femgradiga skalan.

Anledningen är att Säkerhetspolisen har fått information om att det föreligger en större risk än tidigare för att något allvarligt kan inträffa. Både Säkerhetspolisen och polisen betonar dock att det inte finns något specifikt hot mot några särskilda objekt, evenemang eller platser i landet. All kommunal verksamhet fortsätter att bedrivas på samma sätt som tidigare.

Under relaterde länkar kan du läsa mer om Säkerhetspolisens och polisens åtgärder och bedömningar.

Senast uppdaterad:2015-11-20