Start / En attraktiv kommun - Täby rankas högt i rapporten kommunindikatorn 2016

En attraktiv kommun - Täby rankas högt i rapporten kommunindikatorn 2016

2016-09-14 20:37
Över 90% av brukarna är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Samtidigt har hemtjänsten i Täby en god kostnadseffektivitet.

För att få en bild av hur Täby upplevs av invånare, företagare och förtroendevalda deltar kommunen varje år i olika undersökningar. Resultaten är en del av kommunens uppföljning. Under våren 2016 har analysföretaget Demoskop tagit fram en lägesrapport om Sveriges kommuner kring bland annat attraktivitet, finansiella situation och olika verksamheter. Här jämförs politikernas och invånarnas uppfattningar om Täby med olika mått och utfall i relation till andra kommuner i Sverige.

Så rankas Täby

Täby placeras högt inom många områden och landar på åttonde plats i jämförelse med övriga kommuner i länet på frågan: ”I relation till andra kommuner av samma storlek, är din kommun mer eller mindre attraktiv att leva i enligt vad du själv tycker?”.

Långsiktigt stark ekonomi


Kommunen har under tio år visat ett överskott. Det gör det möjligt att både investera och spara pengar för framtiden. På lång sikt bedömer politikerna att Täby kommer att stå sig mycket stark.

Sveriges bästa skolor


Täby har några av Sveriges bästa skolor och näst högst andel elever som går ut med godkända betyg i årskurs 9 av alla landets 290 kommuner. Politikernas uppfattning om elevernas prestationer och skolornas fantastiska arbete stämmer här väl överens med det faktiska resultatet.

Många nöjda med äldreomsorgen

Andelen nöjda och ganska nöjda kunder inom hemtjänsten är över 90 procent i Täby. Detta visar på mycket god effektivitet då kostnaden är lägre än i andra kommuner. Jämfört med andra kommuner i länet ligger Täby på en sjunde plats när brukarna gör en helhetsbedömning av äldreomsorgen

Senast uppdaterad:2016-09-14