Start / Färre tobaksförsäljare säljer till minderåriga

Färre tobaksförsäljare säljer till minderåriga

2016-12-19 16:03

Den 15 december genomfördes kontrollköp av tobak på samtliga försäljningsställen i Täby. Resultatet visar att endast en av 34 butiker sålde tobak till unga testköpare utan legitimation.

I Täby finns ett drogförebyggande handlingsprogram som är taget av kommunstyrelsen och en viktig del i det är minskad tobaksanvändning bland barn och unga. Täby kommun har genomfört kontrollköp av tobak en gång per år sedan 2014. Förra årets resultat visade att nästan hälften (46 %) av handlarna sålde tobak till unga testköpare utan att kolla legitimation. En siffra som alltså har sjunkit mycket enligt årets test.

– Vi gläds åt årets positiva resultat. Vi vill att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun och en del i det arbetet är förebyggande insatser som bland annat bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga, säger Lil Froby, utvecklingsledare Täby kommun. 

Fakta

Kontrollköp är en metod som kommunen kan använda för att kontrollera att butiker som säljer tobaksvaror försäkrar sig om att den som köper tobaksvaran är 18 år genom att visa legitimation.

Syftet är att få en dialog mellan kommunen och näringsidkaren om vikten av att inte sälja tobaksvaror till ungdomar och hur regerverket kring 18-årsgräns på tobaksvaror är utformad.

Senast uppdaterad:2016-12-19