Start / Framtida kollektivtrafik diskuteras

Framtida kollektivtrafik diskuteras

2015-10-05 08:23

Just nu diskuteras olika scenarios för kollektivlösningar för Täby inför den så kallade Sverigeförhandlingen.

Ett scenario är en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda och Stockholm city. Ett annat scenario är en utbyggnad av tunnelbana mellan Arenastaden och Arninge. Båda skulle förbättra den regionala tillgängligheten avsevärt och innebära ökat bostadsbyggande, ökad näringstillväxt, ökat kollektivt resande, minskad miljöpåverkan och avlastning av vägsystemet. Det pågår inte några förhandlingar, men det görs olika förstudier om detta.

- Det är viktigt att det görs noggranna förstudier innan förhandlingarna inleds. För Täby fungerar olika lösningar. Kommande diskussioner får visa vilken som blir bäst för Täbyborna, säger Leif Gripestam (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad:2015-10-05