Start / Hållbarhet i fokus för Täbys nya kommunhus

Hållbarhet i fokus för Täbys nya kommunhus

2016-12-13 08:43
Atrium med trappor, interiörbild av Täbys nya kommunhus

Från utsidan har det sett ut som kommunhuset har varit klart sedan länge, men på insidan pågår det fortfarande febril verksamhet med uppåt 150 byggnadsarbetare på plats varje dag.

Det som återstår innan huset är klart för inflytt är framförallt ytskikt och installationer, bland annat belysning. Slutbesiktning görs i februari 2017 varefter möbler och inredning levereras. Det stora flyttlasset går under påsken 2017 från Roslags-Näsby till Täby centrum och den första arbetsdagen i nya kommunhuset blir tisdagen den 18 april. Från och med den dagen är du välkommen att besöka oss på vår nya adress; Esplanaden 3.

Invigningen av det nya kommunhuset är planerad till mitten av maj 2017, då även Estrids torg invigs.

Fokus på hållbarhet

Det nya kommunhuset är preliminärt certifierat som Miljöbyggnad Guld. Det innebär bland annat att energianvändningen ska ligga på 65 procent eller lägre jämfört med kraven i Boverkets byggregler, BBR. 

Hållbarhet är viktigt även vad gäller möbler och inventarier. De nya möblerna ska vara miljömärkta och får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel eller tungmetaller, till exempel bly och kadmium. En del av möblerna från det gamla kommunhuset kommer också att återanvändas i det nya. Större delen av de gamla möblerna kommer dock att skänkas till kommunens olika verksamheter, såsom skolor och förskolor. Resterande inventarier skänks till välgörande ändamål.

Gamla huset börjar rivas i maj 2017

Rivningen av det nuvarande kommunhuset i Roslags-Näsby sker på ett miljömässigt kontrollerat sätt. Det första som sker i maj är att alla fasta inventarier skruvas ned och sorteras för återanvändning eller återvinning. Efter sommaren kommer huset rivas plan för plan, med mesta möjliga hänsyn tagen till de kringboende. Det låga, äldre kommunhuset ska inte rivas utan byggs om till studentlägenheter.

Senast uppdaterad:2016-12-13