Start / Hemtjänsten i Täby har bäst personalkontinuitet i landet

Hemtjänsten i Täby har bäst personalkontinuitet i landet

2016-04-08 07:00

I Täby möter en person över 65 år, som har hemtjänst, hälften så många från hemtjänsten som snittet i landet. Ingen annan kommun har så låga siffror som Täby.

- Jag är glad att Täby har det bästa resultatet i Sverige när det gäller personalkontinuiteten i hemtjänst för äldre, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden. Det är viktigt för de flesta hemtjänstkunder att inte behöva träffa så många olika personer.

I undersökningen ingår personer som är 65 år och äldre som har två eller fler besök av hemtjänsten per dag, förutom trygghetslarm och matleveranser. Mätningen utfördes under hösten 2015 mellan klockan 07.00 och 22.00. Hemsjukvårdspersonal ingår inte.

Undersökningen ingår i Öppna jämförelser 2015, Vård och omsorg om äldre som är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. I Täby träffar hemtjänstkunderna i snitt sju personer på två veckor, i övriga landet är snittet 15 personer under samma tid.

Läs mer i undersökningen Öppna jämförelser 2015 (pdf)

Kontaktpersoner:

Thomas Nilsonne, socialnämndens ordförande (M)
E-post: thomas.nilsonne@taby.se
Telefon: 076 643 98 23

Claes Lagergren, socialchef
E-post: claes.lagergren@taby.se
Telefon: 08-55 55 90 00 (växel)

 


Senast uppdaterad:2016-04-07