Start / Hjälp till att öka svarsfrekvensen i Täbys medborgarundersökning!

Hjälp till att öka svarsfrekvensen i Täbys medborgarundersökning!

2015-10-23 11:00

Just nu genomförs en medborgarundersökning för att ta reda på hur nöjd du som bor i Täby är över kommunen som en plats att bo och leva i. En påminnelse går ut till dig som valts ut under höstlovsveckan vecka 44.

Täby kommun genomför tillsammans med Statistiska Centralbyrån en medborgarundersökning under sju veckor mellan den 22 september och den 10 november. En postenkät har skickats hem till 1 200 statistiskt utvalda Täbybor i åldrarna 18-84 år.

Ju fler som svarar på enkäten desto bättre underlag får kommunen i arbetet med att förbättra Täby för dig som invånare. Du som är utvald kan även välja att besvara enkäten via webben.

Frågorna handlar om att betygsätta kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens olika verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen. 

Senast uppdaterad:2015-10-23