Start / Just nu genomförs en medborgarundersökning för att ta reda på hur nöjda Täbyborna är

Just nu genomförs en medborgarundersökning för att ta reda på hur nöjda Täbyborna är

2014-10-17 10:55

Täby kommun genomför tillsammans med Statistiska Centralbyrån en medborgarundersökning under sju veckor mellan den 22 september och den 10 november. En postenkät har skickats hem till 1 200 statistiskt utvalda Täbybor i åldrarna 18-84 år.

Om du har fått en enkät i brevlådan så ber vi dig ta dig tid att svara på frågorna. Ju fler som svarar på enkäten desto bättre underlag får kommunen i arbetet med att förbättra Täby för dig som invånare. Du som är utvald kan även välja att besvara enkäten via webben.

Frågorna handlar om att betygsätta kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens olika verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen. Statistiska Centralbyrån genomför undersökningen två gånger om året. Täby brukar vanligtvis delta vartannat år.

Senast uppdaterad:2014-10-17