Start / Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan antagen av kommunstyrelsen

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan antagen av kommunstyrelsen

2016-06-10 14:10

Kommunstyrelsen antog kommundirektörens förslag till verksamhetsplan för 2017 på sammanträdet den 7 juni. Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltog inte i beslutet.

Förslaget innehåller områden för verksamhetsutveckling, nämndmål, budget för 2017 med plan för 2018-19 och investeringsplan för åren 2017-19.

Under juni månad ska nämnderna och kommunstyrelsen lämna ett yttrande över förslaget. Därefter bereder kommunstyrelsen ärendet för beslut i kommunfullmäktige i november.

Senast uppdaterad:2016-06-10