Start / Konkurrensverket vill att Täby kommun ska betala upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket vill att Täby kommun ska betala upphandlingsskadeavgift

2013-08-15 12:28

Idag har Konkurrensverket skickat in två ansökningar till Förvaltningsrätten om att Täby kommun krävs på upphandlingsskadeavgift i två fall som rör arbeten som utförts i Täby centrum.

Bakgrunden är att Täby kommun den 17 maj i år på egen hand lämnade in en anmälan till Konkurrensverket. I en intern granskning hade kommunen funnit byggnadsentreprenader som kommunen ansvarar för i Täby centrumområdet som skulle kunna ha skett i strid mot lagen om offentlig upphandling. Täby kommun har inte haft för avsikt att åsidosätta upphandlingslagstiftningen och tog därför misstanken om otillåtna direktupphandlingar på största allvar. För att understryka allvaret gjorde kommunen därför själv en anmälan till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Eftersom Täby kommun på eget initiativ vänt sig till Konkurrensverket sänker nu Konkurrensverket kravet på upphandlingskadeavgift till cirka hälften av det normala vid den här typen av överträdelser.

Stadsbyggnadschefen Johanna Dillén säger i en kommentar: ” Täby kommun ska naturligtvis följa de lagar och regler som finns inom området. När det jag fick vetskap om att upphandling troligen inte skett på ett korrekt sätt valde vi att själva göra en anmälan till Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Vi har insett att det sannolikt begåtts fel och nu gör vi vad vi kan för att rätta till det och framförallt säkerställa att det inte inträffar igen. Det är bra att ärendet nu kommer att avgöras av Förvaltningsrätten.”

 

Senast uppdaterad:2013-08-15