Start / Migrationsverket öppnar ankomstboende i Täby

Migrationsverket öppnar ankomstboende i Täby

2015-09-24 07:11

Migrationsverket är i mycket stort behov av nya ankomstboenden i och med det stora antalet människor som nu söker asyl i Sverige. De första asylsökande väntas flytta in på Täby Park Hotell med start den 25 september.

Till en början kommer upp till 100 asylsökande att bo på Täby Park Hotell medan de får sin asylansökan registrerad. På sikt kan upp till 550 asylsökande bo på anläggningen. Under vistelsetiden får de asylsökande bo och registrera sin ansökan om asyl. Efter tre till sju dagar erbjuds de asylsökande ett annat boende i Sverige. Migrationsverket ansvarar för driften av ankomstboendet.

Migrationsverket har tecknat ett avtal med  Täby Åkerby 12 AB som hyr ut Täby Park Hotell från och med den 25 september 2015 till och med den 31 december 2020. Migrationsverket kommer snarast att bjuda in till ett allmänt informationsmöte där representanter för bland annat Migrationsverket och Täby Åkerby 12 AB kommer att delta.

Informationen ovan kommer från Migrationsverket. 

 

Boendet kommer inte att påverka kommunens verksamheter eftersom de asylsökande stannar tre till sju dagar och sedan flyttar vidare, det krävs därför inte ytterligare platser på skolor och förskolor.

Senast uppdaterad:2015-09-24