Start / Ny bro längs Centralvägen invigs onsdag 22 mars

Ny bro längs Centralvägen invigs onsdag 22 mars

2017-03-17 13:38

På onsdag invigs en ny gång- och cykelbro längs Centralvägen i Roslags-Näsby.

Bron blir en viktig passage för att komma till Roslags-Näsby station mellan 22 mars och 20 augusti då stationen byggs om. Järnvägssövergången stängs av och kommer inte gå att korsa. Den nya bron blir en säker väg för gående och cyklister.Bron blir sedan en permanent del i kommunens gång-och cykelnät.

Så här går du mellan västra- och östra sidan av Roslags-Näsby

Beskrivning av gång- och cykelväg 22 mars till 20 augusti 2017

Du stiger alltid av eller på tåget på östra sidan. Du som parkerar på kommunens infartsparkering behöver räkna med en längre promenad till tåget.

För trafikinformation

Information om tidtabeller, trafikstörningar och ersättningstrafik i Roslags-Näsby kontakta sll.se/roslagsbanan.

Senast uppdaterad:2017-03-17