Start / Om krisen kommer till Täby – vad gör du då?

Om krisen kommer till Täby – vad gör du då?

2013-11-20 10:30

När det inträffar en kris eller allvarlig händelse i vår närhet kan det påverka oss på olika sätt och behovet av information brukar vara stort. Det kan ta en viss tid innan samhällets service fungerar normalt och vanliga rutiner återställts. Täby kommun har därför tagit fram ett omfattande informationsmaterial om krishantering och grundläggande säkerhet för den enskilde individen.

Informationen finns som stöd till dig när det hänt något, men kan förhoppningsvis vara något du tar del av i förebyggande syfte innan det händer. Genom att vara förberedd kan du minska effekterna av en inträffad kris eller annan form av allvarlig händelse, i bästa fall inte drabbas av den alls. Genom att vara välinformerad blir oftast även chocken mindre och lättare att komma över när det hänt något allvarligt.

Här finns information om vad som händer om en allvarlig händelse inträffar i Täby kommun. Du kan läsa om vem som ansvarar för vad, vilket stöd kommunen kan ge och hur du själv kan förbereda dig för att ta ansvar för din egen säkerhet om något skulle hända. Det finns också information om grundläggande säkerhet för den enskilde individen, t ex. barn- och äldresäkerhet samt allmän säkerhet i hemmet.

Alla är en del av samhällets krisberedskap och kan bidra på olika sätt

Samhällets offentliga verksamhet har ett stort ansvar när en kris eller allvarlig händelse inträffar, men du kan inte förvänta dig att samhället ska göra allt. Vissa saker måste den enskilde ta ansvar för i sin vardag. Det gäller i synnerhet din egen säkerhet, t ex. grundläggande brandskydd i bostaden, undvika risker vid arbete med elektricitet, förhindra fallolyckor för äldre samt veta var du kan få information och hjälp om det händer något.

Informationen om vad som kan inträffa är inte heltäckande, dvs. tar inte upp allt som kan inträffa för det går i förväg inte att förutse. Avsikten med informationen är att ge dig en övergripande information om de mest sannolika händelserna och via de länkar som kompletterar informationen får du hänvisningar om var du kan få ännu mer information och i synnerhet mer detaljer.

Här kan du läsa det material som vi har tagit fram.

 

Senast uppdaterad:2013-11-20