Start / Positivt resultat i Täby 2013

Positivt resultat i Täby 2013

2014-06-10 14:20

Årsredovisningen för Täby kommuns verksamhet 2013 visar ett positivt resultat. Totalt hade kommunen ett ekonomiskt överskott på 66 miljoner kronor det gångna året. En stor del av överskottet kommer av en återbäring av premien från AFA Försäkringar som alla kommuner i Sverige fått till godo. Skatteintäkterna är också bättre än de tidigare prognoserna.

Ett överskott på 66 miljoner motsvarar 2,3 % av skatteintäkterna. Det finansiella målet är ett överskott på minst 1 %, vilket kommunen alltså uppnår med råge.

- Det är positivt med tanke på alla investeringar vi gör i kommunen, säger ekonomichef Gunvor Lindberg. Totalt uppgick investeringarna 2013 till 707 miljoner kronor, jämfört med 660 året innan.

Även om det totala resultatet är positivt varierar utfallet i de enskilda nämnderna. Nämndernas avvikelse jämfört med budgeten uppgår till ungefär 10 miljoner kronor minus.

I samband med årsredovisningen presenteras också ett miljöbokslut för Täby kommun. Det visar på många positiva trender, miljöbelastningen minskar och miljöarbetet i organisationen har fått ökad prioritet. Miljöarbetet i Täby kommun utgår i huvudsak från två vägledande styrdokument, Miljöplan 2010-2014 och Klimat- och energistrategi 2013.

Senast uppdaterad:2014-06-10