Start / Pressmeddelande: Täby kommun vinnare av Mälarens vattenpris 2017

Pressmeddelande: Täby kommun vinnare av Mälarens vattenpris 2017

2017-03-16 07:00

Täby kommun fick pris för sina dagvattenanläggningar. Dagvattenanläggningarna tar hand om regnvatten och smältvatten som rinner ovanpå marken. Priset delas ut till den verksamhet som på ett innovativt sätt bidragit till en förbättring av vattenkvaliteten i Mälaren.

I motiveringen nämns att Täby kommun är en inspirationskälla som utvecklat konceptet med dagvattenanläggningar utifrån ett landskapsperspektiv, ett ekologiskt perspektiv och utifrån lokala förutsättningar och behov.

- Vi är mycket stolta över utmärkelsen och att Täby ses som en föregångskommun även inom detta område. Det är viktigt att Täby fortsätter arbeta för en hållbar utveckling där vi på alla områden levererar hög kvalitet till invånarna, säger Johan Algernon (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- Det är jätteroligt att få bekräftelse på vårt arbete med miljöfrågor. Vi har arbetat med dagvattenanläggningar sedan slutet av 1970-talet och försöker alltid tänka innovativt för att utveckla oss. Det kan handla om nya tekniker och material eller gynna särskilda djurarter, säger Poa Collins, avdelningschef samhällsutvecklingskontoret.

Priset delades ut på Mälarkonferensen den 7 mars 2017 och prissumman är 60 000 kronor. Bakom priset står länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Gotland.

Mer information om kommunes dagvattenanläggningar finns på taby.se/dagvatten.

Kontakt

Johan Algernon (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden, johan.algernon@taby.se, telefon: 08-55 55 90 56.

Andreas Jacobs, VA-projektör samhällsutvecklingskontoret, andreas.jacobs@taby.se, telefon 08-55 55 95 77.

 

Senast uppdaterad:2017-03-15