Start / Problem med kommunens upphandlade leverantör för persontransporter

Problem med kommunens upphandlade leverantör för persontransporter

2016-12-27 14:53

Täby kommuns upphandlade leverantör för persontransporter har vid flera tillfällen inte gjort det jobb som de har åtagit sig enligt avtal att utföra. Nu förbereder kommunen en ny upphandling.

I juni 2014 tecknande Täby kommun och Sverigetaxi ett avtal om skolskjuts och så kallade LSS-körningar, det vill säga taxiresor till funktionshindrade och äldre personer med rätt till stöd.

Taxibolaget har vid flera tillfällen misskött sitt uppdrag och detta har lett till att skolelever, äldre och personer med funktionsnedsättning inte har fått den transporthjälp de behöver för att kunna ta sig till och från hemmet.

På grund av Sverigetaxis brister har kommunen under 2016 vid flera tillfällen begärt viten från Sverigetaxi då tjänsterna inte har hållit den kvalitet som avtalats.

Problemen med Sverigetaxis tjänster ökade efter sommaren 2016 vilket resulterade i ett stort antal klagomål från kunderna under en period. Kommunen tog löpande emot och skickade vidare klagomålen till Sverigetaxi. Under perioden påpekade också kommunen skriftligen till Sverigetaxis VD att situationen varit så allvarlig att kommunen har haft rätt att häva avtalet. Sverigetaxi har under hösten meddelat att de ska ta in mer personal och klagomålen har sedan oktober månad blivit betydligt färre.

Många klagomål har inkommit till kommunen kring Sverigetaxis körningar och kommunen har också krävt vite på över 600 000 kronor av Sverigetaxi.

För att komma till rätta med problemet förbereder nu Täby kommun en upphandling för att kunna få till ett nytt avtal efter den 1 juni 2017 då avtalet med Sverigetaxi går ut.

– Kommunen har ansvar gentemot barn, äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver kunna lita på transporterna för att få vardagen att fungera. Det är oerhört viktigt att vi har bra leverantörer som lever upp till våra kvalitetskrav, säger Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun.

 Även om avtalet sägs upp är Sverigetaxi skyldiga att fortsatt utföra transporterna tills att en ny leverantör har utsetts.

Senast uppdaterad:2016-12-27