Start / Förlängning av Roslagsbanan går vidare i Sverigeförhandlingen

Förlängning av Roslagsbanan går vidare i Sverigeförhandlingen

2016-03-24 09:49

Den 8 februari 2016 inleddes Sverigeförhandlingen. Förhandlingen innehåller bland annat möjligheten till utbyggnad av kollektivtrafiken till Täby.

Från början fanns två olika alternativ med för Täbys räkning. Dels en förlängning av röd tunnelbanelinje från Mörby centrum fram till Täby centrum, eller en förlängning av Roslagsbanan fram till Stockholms centralstation.

Det alternativ som nu går vidare i förhandlingen är en förlängning av Roslagsbanan fram till Stockholms centralstation via Odenplan.

Objekten i förhandlingen väljs utifrån ett antal kriterier:

  • Med minsta möjliga investeringskostnad leda till ett så högt bostadsbyggande som möjligt, genom kommunala åtaganden, i resurseffektiva stadsmiljöer
  • Ha god resenärsnytta och andra nyttor
  • Ha en kommunal eller regional huvudman, staten blir medfinansiär
  • I första hand vara spårbundet och motivera statligt engagemang

Om Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är namnet på en statligt tillsatt arbetsgrupp med uppgift att förhandla om medfinansiering för infrastruktur- och trafiksatsningar med bland annat kommuner, regioner, städer och näringslivet. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

Sverigeförhandlingens webbplats

Senast uppdaterad:2016-03-24