Start / Täby kommun får statliga pengar för att minska växthusgaseffekten

Täby kommun får statliga pengar för att minska växthusgaseffekten

2016-10-13 09:26

Täby kommun får en och en halv miljon kronor i ekonomiskt stöd från Klimatklivet fram till 30 april 2018 för ett antal informationsaktiviteter i syfte att minska växthusgaseffekten.

Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016 där Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter och länsstyrelser ger stöd till lokala klimatinvesteringar. (1)

- Att Täby får bidraget från klimatklivet är verkligen roligt och angeläget. Vi behöver minska koldioxidutsläppen i vår vardag här och nu, vilket är absolut nödvändigt för att kunna nå FN:s klimatmål som beslutades förra året i Paris. I Täby har vi höga ambitioner och mål för att lyckas minska CO2 belastningen bland annat med hjälp av ny teknik och mer klimatanpassad livsstil, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd Täby kommun.

- Vi kommer att satsa på information till alla Täbybor om vad som ger mest effekt och hur du kan göra konkret för att minska koldioxidutsläppen, säger Gregor Hackman, miljöchef vid Täby kommun.

Klimatklivet – samverkan mellan myndigheter och länsstyrelser

Naturvårdsverket beslutade den 28 september 2016 om att ge Täby kommun 1,5 miljon kronor i stöd för klimatrelaterade informationsinsatser i Täby kommun.

Naturvårdsverket kan bevilja ekonomiskt stöd till åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser och främst till åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona enligt klimatlivsförordningen beskriver Naturvårdsverket på sin hemsida.(2)

 

  1. Källa: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
  2. Källa: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
Senast uppdaterad:2016-10-13