Start / Täby växer för framtiden

Täby växer för framtiden

2017-02-21 09:54

Att Täby har en viktig roll i Stockholmsregionens utveckling som en regional stadskärna märks tydligt. Just nu är kommunen i en mycket expansiv period. Framförallt syns det genom flera stora byggprojekt i kommunen, som till exempel Arninge-Ullna, Täby centrum, Roslags-Näsby och Täby park.

Idag har Täby drygt 69 000 invånare och om tio år förväntas den siffran vara 83 000. För att Täby ska kunna fortsätta att växa behövs det byggas många bostäder och att kollektivtrafiken utvecklas. Det är därför det grävs och byggs på många platser nu. Det är också viktigt att Täby kan erbjuda god kvalitet i den kommunala servicen, som till exempel skola, förskola och äldreomsorg. Det handlar också om kvalitet i miljöerna som gator, parker och utemiljöer.

- Täbys tillväxt är en viktig förutsättning för att regionen ska fortsätta vara en av Europas mest attraktiva regioner. För alla oss Täbybor betyder det att fler unga kan bo kvar och alla som vill flytta hit får bättre möjligheter att göra det. Vi ska samtidigt komma ihåg att mycket av kommunens attraktionskraft ligger i den goda kvalitet som den kommunalt finansierade servicen erbjuder Täbybor och företagare redan idag, säger Leif Gripestam (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Planering för 2018

Täby kommun fortsätter att växa med en stabil ekonomi som grund, för en långsiktig och hållbar utveckling – nu och i framtiden. Redan nu pågår planeringen av kommunens verksamhet för 2018 där tillväxt, kommunal service och kollektivtrafik är i fokus. Den 13 februari beslutade kommunfullmäktige att godkänna planeringsunderlag för 2018. Planeringsunderlaget, PLU, anger inriktningen för den långsiktiga och strategiska planeringen av kommunens verksamhet.

Planeringsunderlag - PLU-18 (pdf)
Alla handlingar från kommunfullmäktiges sammanträde 13 februari 2017

Lyssna på fullmäktigedebatten från sammanträdet 13 februari 2017

Nya bostadsområden växer fram

Täby växer. Framförallt syns det genom flera stora byggprojekt i kommunen, som till exempel Arninge-Ullna, Täby centrum, Roslags-Näsby och Täby park. Människor som bor här i Täby ska känna att de vill bo kvar och andra lockas att flytta hit. Därför behövs det bostäder som är anpassade efter människor i olika livssituationer, men också utvecklad kollektivtrafik samt möjligheter till arbete och kommunal service med hög kvalitet.

Kollektivtrafiken – viktig förutsättning för hållbar tillväxt

En fungerande kollektivtrafik är viktig både för Täbybor, företagare och de som arbetar i Täby, men inte bor här. Det är en viktig förutsättning för att kunna växa hållbart och dessutom skapa möjligheter för företag att etablera sig och expandera här.

Roslagsbanan får dubbelspår för tätare trafik, nya vagnar och depåer vilket är viktigt för alla som tar sig till och från Täby. Kommunen deltar också i en dialog i Sverigeförhandlingen, som bland annat ska leda till ökad tillgänglighet i storstäderna och öka bostadsbyggandet. För Täbys del handlar det om en dialog om att förlänga Roslagsbanan till Stockholm city.

Kommunal service med hög kvalitet

En av målsättningarna i Täbys tillväxtarbete är att kommunen även framåt ska kunna erbjuda välfärdstjänster med hög kvalitet, som till exempel skola, förskola och äldreomsorg.

Skolresultaten idag i Täby är i topp enligt flera mätningar. Förra året var bland annat gymnasieskolans snittbetyg för avgångselever i Täby 14,8 att jämföra med hela riket där snittbetyget var 14,1. Nu höjs ambitionen ytterligare - Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.

Senast uppdaterad:2017-02-21