Start / Täbyborna ser positivt på framtiden

Täbyborna ser positivt på framtiden

2015-09-24 09:22

Länsstyrelsen gör med hjälp av SCB en bred medborgarundersökning vartannat år för att få en uppfattning om hur invånarna i länet upplever sin vardag, ser på samhällsinstitutioner och vad man tror om framtiden. Trenden från tidigare år håller i sig och mer än 9 av 10 stockholmare är fortsatt nöjda med sina liv.

Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och i Täby kommun är 94,3 procent nöjda med det liv de lever. Drygt 91 procent i länet trivs med sitt boende jämfört med 95,1 procent i Täby. Dessutom ser de boende i länet ljust på den egna ekonomin och är vid god hälsa, vilket även gäller för Täbyborna. Undersökingen visar också att de boende i Sigtuna och Solna följt av Täby har störst sammantagen andel som är ganska eller mycket positiva avseende framtiden.

- Det känns bra att Täbyborna har en stark framtidstro, det visar att ett växande Täby och våra framtidsplaner ligger i linje med vad Täbyborna vill, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande, om resultatet från länsstyrelsens medborgarundersökning.

Generellt har invånarna i Stockholms län ett lågt förtroende för sin kommun. Täby är inget undantag.

- Genom tydlig information och ett nytt kontaktcenter ska Täby kommun försöka ändra detta. Vårt nya journummer till de som vill stödja eller vill ha information om flyktingmottagning är ett exempel på hur vi försöker jobba annorlunda så kontakten med kommunen blir mer tillgänglig och flexibel avslutar Leif Gripestam (M).

Under relaterade dokument hittar du hela sammanfattningen från undersökningen.

Senast uppdaterad:2015-09-24