Start / Lyktans särskilda boende och dagverksamhet avvecklas som en del av utvecklingen av framtidens äldreomsorg

Lyktans särskilda boende och dagverksamhet avvecklas som en del av utvecklingen av framtidens äldreomsorg

2016-07-11 16:00

Verksamheten vid Lyktans särskilda boende och dagverksamhet för äldre har funnits i flera år. För närvarande deltar 48 personer i dagverksamheten och 19 äldre bor på Lyktans särskilda boende.

Som en del i utvecklingen av den framtida äldreomsorgen har Täby kommun sett att den här platsen är viktig för att möjliggöra en ny mötesplats med olika typer av verksamheter för seniorer i Täby. Därför kommer lokalerna på Lyktan att byggas om under det kommande året för att motsvara de nya behoven av äldreomsorg. Öppen verksamhet (utan biståndsbeslut) för äldre kommer att erbjudas i lokalerna i fortsättningen. En grupp med bl a representanter från KPR (kommunala pensionärsrådet) arbetar med att ta fram formerna för det nya upplägget.

Den nuvarande verksamheten på Lyktan stänger 30 november 2016. Täby kommun kommer att ansvara för att alla som idag finns i dagverksamheten och de som bor på Lyktan erbjuds nya platser och nya boenden under hösten. Var och en av de äldre erbjuds individuella samtal under hösten där de får möjlighet att välja någon av Täbys andra uppskattade dagverksamheter för äldre. Boende och gäster i dagverksamheten har fått brev i början av juli med information om detta och att kommunen kommer att ta kontakt under augusti-september.

Flytten bekostas av Täby kommun och för att underlätta för enskilda att lyfta fram behov och önskemål kommer personliga möten med boende och träffar med anhöriga att erbjudas under augusti.

Verksamheten på Lyktan har bedrivits av HSB omsorg AB på uppdrag av Täby kommun.

Senast uppdaterad:2016-08-04