Start / Turbundna resor under sommaren

Turbundna resor under sommaren

2017-06-28 14:56

Mellan 3 juli och 20 augusti kommer företaget DRT solutions att ta emot beställningar och samordna driften för persontransporter i Täby. Upphandlingen av leverantör för höstens resor är ännu inte klar.

Persontransporterna berör resor för:

  • skolskjuts, 
  • för personer med funktionsnedsättning och 
  • för resor inom äldreomsorgen.

Eftersom det råder kapacitetsbrist i Stockholmsområdet så kommer resorna till största delen att ske i specialfordon som lånats in från olika delar av landet under sommarperioden.

DRT Solutions kommer att börja kontakta berörda resenärer och andra intressenter den här veckan (vecka 26). De kommer att informera om aktuella tider för hämtning och lämning samt säkerställa eventuella specifika resenärsbehov. 

Resor under hösten

För kommunens resor efter den 21 augusti pågår fortfarande en upphandling. Därför råder sekretess och mer information kommer så snart ett avtal har tecknats. Avtalet beräknas kunna tecknas inom kort.

Om du behöver kontakta DRT

För att avboka en resa kontakt DRT Solutions kundtjänst:

Telefon: 08-128 151 71
E-post: persontransporter.taby@drtsolutions.eu

Senast uppdaterad:2017-06-28