Start / Om Täby

Om Täby

I Täby är det nära till natur och sjö som ger en mångfald av upplevelser. Upptäck den omväxlande miljön med både djupa skogar och öppna ängsmarker, ta ett dopp i någon av de fina sjöarna eller vandra utmed kustlinjen längs Värtans vackra strandpromenad.

I Täby finns bra boende och skolor, ett brett utbud av handel och många möjligheter till en aktiv fritid oavsett årstid. Här finns ett rikt föreningsliv och många valmöjligheter för dig som är intresserad av idrott, friluftsliv och kultur. Täby bjuder också på en spännande historia med arv från vikingatiden.

Vi är en snabbväxande kommun och det pågår ett omfattande arbete med att planera och bygga för framtiden. Idag bor drygt 67.000 människor här och vi räknar med att hälsa många tusen nya Täbybor välkomna de kommande åren. Utvecklingen av Täby ska ske stadsmässigt i de centrala delarna samtidigt som kommunens stora grönområden ska bevaras. Vi satsar på att bli en regional stadskärna och bygger fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Testa nya taby.se - i höst lanseras den nya webbplatsen, testa och tyck till redan nu.