Start / Om Täby / Kommunens bolag

Kommunens bolag

Kommunen omfattar också verksamheter som bedrivs i företagsform.

Täby Holding AB är moderbolag i koncernen. Samtliga aktier i bolaget ägs av Täby kommun. Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme AB är helägda dotterbolag till Täby Holding AB.
 
Täby Fastighets AB:s verksamhet omfattar köp och försäljning av mark och byggnader samt förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter. En viktig uppgift är att i samverkan med kommunen förädla exploateringsfastigheter till byggklar mark för boende och näringsliv. Bolagets primära uppgift är att vara ett effektivt och ekonomiskt verktyg för kommunens markförsörjning. Bolaget har ett stort markinnehav, och äger bland annat mark i Arninge-Ullna och Gripsvall. VD för Täby Fastighets AB är Per Blomstrand.

Täby Miljövärme AB:s verksamhet innebär att utveckla och bedriva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun i syfte att öka valfrihet och konkurrens. VD för Täby Miljövärme AB är Per Blomstrand.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-24