Start / Om Täby / Ekonomi och budget

Ekonomi och budget

Täby kommun har en stabil ekonomi och budgeten är i balans.

Täby kommuns intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter samt vatten- och avloppsavgifter. Täby får också ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna.

Ekonomi i balans

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara i balans. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Överstiger kostnaderna ändå intäkterna så att ett underskott uppstår, måste kommunen i budgetarbetet för nästkommande år se till att underskottet täcks in.

Skattesats 2017

Kommunalskatt kr 17:55  
Landstingskatt kr 12:08
Summa kr 29:63

  2016 2017 Förändring
Täby kommun 17:65 17:55 -0:10
Stockholms läns landsting 12:08 12:08 0
Summa 29:73 29:63 -0:10
Begravningsavgift 0:19 0:246 +0,056
Kyrkoavgift (frivillig) 0:775 0:775 0
Totalsumma 30:695 30:651 -0,044
       

Kommunalskatten i Täby sänks med tio öre år 2017. Landstingsskatten och kyrkoavgiften är oförändrade. Däremot höjs begravningsavgiften med 5,6 öre. Den totala skattesänkningen blir därför 4,4 öre.

Observera att årtalen i tabellen avser inkomstår. Om du betalar avgift till annat trossamfund, med högre eller lägre avgift än Täby församlings, förändras den totala skattesatsen.

 

Avgifter och taxor

Här hittar du avgifter och taxor för flera av kommunens olika verksamheter.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-20