Start / Om Täby / Fakta om Täby

Fakta om Täby

Täby kommun ligger cirka två mil norr om Stockholm, nära skärgården, innerstaden och Arlanda. I kommunen bor drygt 68 000 invånare. Täby har vuxit snabbt under de senaste decennierna och sedan 1948 har antalet invånare mer än femdubblats. Kommunen har dock kvar sin ursprungliga prägel, med flera orörda grönområden runt knuten. Föreningslivet är stort och rymmer bland annat många idrottsklubbar.

Efter kommunvalet 2014 styrs Täby av en allians bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

I Täby verkar över 8 000 aktiva företag. De flesta är mindre företag med verksamhet inom tjänstesektorn, handel och elektronik/IT.

Täbys yta omfattar 71,21 kvadratkilometer inklusive insjöar och Stora Värtan (65,98 kvadratkilometer inklusive insjöar men exklusive Stora Värtan). Den totala landarealen (inklusive öar) är 60,59 kvadratkilometer. Kommunen gränsar i söder till Danderyd, i norr till Vallentuna och Österåker, i väster till Sollentuna och i nordväst till Upplands-Väsby. 

Skogen och vattnet är framträdande i Täby där vi har flera stora grönområden, flera sjöar, en kuststräcka och två av Sveriges största småbåtshamnar. 

Täbys historia går långt tillbaka och många av de 37 runristningar som finns i trakten vittnar om vikingarnas liv och leverne. Den mest omtalade vikingen var Jarlabanke – en bondehövding som sade sig ”äga hela Täby”.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-07-04