Start / Om Täby / Fakta om Täby / Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen 2016

Invånarna i Täby är generellt mer nöjda med sin hemkommun än genomsnittet. Det framgår när Statistiska Centralbyrån har frågat invånare i 136 av landets kommuner om hur nöjda de är med kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens olika verksamheter och medborgarnas inflytande på kommunala beslut.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index blev 69, vilket är bättre än genomsnittet på 60 för de 136 kommuner som har deltagit i Medborgarundersökningen 2016. 

Betyget för medborgarnas sammantagna nöjdhet med kommunens verksamheter blev 61 för Täby, vilket kan jämföras med genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner på 54. För inflytande blev betyget lite lägre; genomsnittsbetyget för samtliga kommuner blev 40 och för Täby 47.

Särskilt nöjda är invånarna med bland annat det kommersiella utbudet, utbildningsmöjligheter, vatten- och avlopp samt räddningstjänsten. Områden som har fått lägre betyg är bland annat bostäder, äldreomsorg, stöd för utsatta personer och påverkansmöjligheter

Medborgarundersökningen utvärderar invånarnas syn på:

  • Kommunen som en plats att leva och bo på
  • Kommunens olika verksamheter
  • Medborgarnas inflytande på kommunala beslut

Medborgarundersökningen 2017

I slutet av augusti 2017 skickas Medborgarundersökningen ut till 1 600 inånare i Täby mellan 18-84 år. Resultatet redovisas i december och används som ett underlag i det kommunala utvecklingsarbetet. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-04