Start / Om Täby / Fakta om Täby / Undersökningar om Täby

Det är attraktivt att bo i Täby

Badande flicka

Täby kommun är en av de storstadskommuner i landet som det är bäst att bo i. Särskilt bra är Täby för barnfamiljer. Det visar två olika undersökningar som nyligen presenterats.

Den ena rankningen av landets kommuner kallas Bäst att bo, och publicerades nyligen i tidningen Fokus. Den andra, kallad Årets Superkommuner, är framtagen och nyligen publicerad i tidningen Dagens samhälle. Resultatet är samstämmigt: Täby är en mycket bra kommun att bo i.

Bäst för barnfamiljer

I rankningen Bäst att bo har forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping tittat närmare på ett antal variabler som tillsammans ger en bild av hur bra det är att bo i en kommun om man är ung, äldre, arbetar respektive är en barnfamilj. Och det var alltså i rankningen för barnfamiljer som Täby var i topp, plats 2 av landets alla 290 kommuner.

Anledningen till den fina placeringen var bland annat att arbetslösheten här är låg och att medelinkomsten är hög. En annan viktig variabel var att andelen pappor som tar ut föräldraledighet är hög i Täby.

Data från bl.a. SCB

Täby är också en mycket bra kommun för dem som befinner sig i arbetslivet. Där landar vi på plats 6 av 290. Även för unga och äldre är Täby en kommun som hamnar klart över genomsnittet.

Underlaget till rankningen har forskarna hämtat ifrån data som samlats in av bland annat SCB, Tillväxtverket och Skolinspektionen.

En attraktiv storstadskommun

I den undersökning som rankar Årets Superkommuner, placerar sig Täby på en femteplats bland landets 29 storstadskommuner. Här har kommunernas förutsättningar inom åtta områden undersökts, sammanvägts och poängsatts.

De variabler som ingått är bland annat den kommunala ekonomin, andelen företagsamma invånare och hur bra kommunens företagare upplever att kommunens väg-, tåg- och flygförbindelser är.

De enskilda kategorier där Täby står sig bäst är attraktivitet och utbildningsnivå. Attraktiviteten baseras på hur många som flyttat till kommunen från andra delar av landet, per tusen invånare. Utbildningsnivån mäts i form av hur hög andel av befolkningen som har eftergymnasial utbildning. För Täby är denna siffra 60 procent.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-01