God man och förvaltare

Vem kan få en god man?

För att ett godmanskap ska kunna anordnas krävs det att personen har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Det finns också ett krav på behov av hjälp. Ifall det går att ordna hjälpen han eller hon behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara hjälp från anhöriga, en fullmakt eller hjälp från personal på ett särskilt boende.  

Hur man ansöker om god man

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den enskilde själv, av dennes make eller sambo, närmaste släktingar och av överförmyndarnämnden. Som närmaste släktingar anses, förutom maka/make, bröstarvingar, föräldrar och syskon. Använd blanketten i högerspalten.

Anmälan

Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan göras av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal, avlägsna släktingar med flera. En anmälan om behov av godmanskap eller förvaltarskap bör ges in till överförmyndaren. Överförmyndaren tar därefter ställning till om förutsättningar finns för att hos tingsrätten ansöka om ställföreträdarskap.

Skillnad mellan en god man och en förvaltare

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig lite åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Detta innebär att en förvaltare kan förordnas utan huvudmannens samtycke. En förvaltare utser man åt en person som är oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-16