Start / Om Täby / Framtidens Täby

Framtidens Täby

När vi låter Täby växa satsar vi på att bygga stadsmässigt i de centrala delarna och bevara de stora grönområdena. Hela Stockholmsregionen växer och är en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Vi vill ta vårt ansvar genom att erbjuda fler människor möjlighet att bosätta sig i vår fina kommun och fler företag att etablera sig här.

När vi bygger för framtiden är det samtidigt viktigt att behålla de kärnvärden som alltid funnits här, så att Täbyborna känner igen sig. I Täbys översiktsplan är begreppet "halva Täby grönt" centralt.

Förbättrad kollektivtrafik

För att möta behovet hos den ökande befolkningen och fler företag behöver kollektivtrafiken förbättras. SL lägger nya dubbelspår på Roslagsbanan för att öka kapaciteten.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-25