Start / Om Täby / Kartor och geografisk information, GIS

Kartor och geografisk information, GIS

Geodataenhetens kart- och mätgrupp ansvarar för uppdatering och lagring av kommunens kartdatabaser och hos oss kan du beställa kartmaterial i både analog och digital form. Vi säljer dock inte lantmäteriets kartor.

På den här sidan hittar du webbkartor över Täby. Är du ute efter mer traditionella produkter som primärkarta eller nybyggnadskarta så kan du läsa mer om våra kartprodukter och mätningstjänster i länkarna till höger.

Ibland uppdaterar vi vår kartserver till en nyare version. Om du inte kan öppna kartorna, beror det troligen på att du har gamla cache-filer i din dator. Rensa cache-filer/temporära internetfiler ur din dator så bör det gå bättre.

Använder du en nyare webbläsare kan du också behöva köra den i s.k. "kompatibelt läge" för att se kartorna.

Utsnitt ur Täbys Skolkarta

Skolkartan

I skolkartan har vi samlat alla förskolor, grundskolor och gymnasier i Täby i en enda karta, med länkar till deras hemsidor. En bra hjälp i valet av förskola eller skola!

Utsnitt ur Täbys Fritidskarta

Fritidskartan

Fritidskartan hjälper dig på vägen till en aktiv fritid! Här hittar du kartan för sport, fritid, lek, rekreation, kultur, friluftsliv och liknande aktiviteter. Cykel- och ridvägar finns också med.

Utsnitt ur Täbys Kommunkarta

Kommunkartan

Kommunkartan är en webbkarta över Täby. En produkt som vi gör själva och som därför har den allra färskaste informationen. Vi kommer att utveckla denna tjänst ytterligare i framtiden.

Detaljplanekartan på webben

Detaljplanekarta

Här kan du se gällande, pågående och kommande detaljplaner i Täby kommun. Det finns länkar till plankartor och planhandlingar i pdf-format för gällande detaljplaner.

Utsnitt ur Täbys Adress- och fastighetskarta

Adress- och Fastighetskarta

Sök efter en fastighetsbeteckning eller gatuadress. Adress- och fastighetskartan visar också fastighetsgränserna och det går att tända en flygbildsbakgrund. Uppdatering sker ett par gånger om året.

Utsnitt ur Täbys Stompunktskarta

Stompunktskartan

Behöver du köpa koordinater till några polygonpunkter eller höjdfixar? Börja med att titta på stompunktskartan var vi har våra stompunkter innan du beställer.

Utsnitt ur Tätortskartan på webben

Tätortskartan

Stockholms stad har tillsammans med Lantmäteriet och kommunerna tagit fram en digital Tätortskarta över hela Stockholms län.

Utsnitt ur Solkartan på webben

Solkartan

Energi- och klimatrådgivningen har tillsammans med ett 20-tal kommuner låtit ta fram en Solkarta för beräkning av solenergipotential på taken.

Översiktskartor att ladda ner:
A4 PDF tre varianter  A3 PDF tre varianter  A4 PNG blå ram  A4 PNG utan ram

Observera att Täby kommun har upphovsrätt till kartorna. Det innebär att kartinformationen endast får användas för privat bruk. Eftersom äganderätten till kartinformationen inte överlåts får kartmaterialet inte spridas vidare eller användas kommersiellt utan att en avgift för nyttjanderätt betalas. Kontakta Kart- och mätgruppen för mer information.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-22