Start / Om Täby / Politik / Nämnder / Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden har hand om kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstområdet.

Socialnämnden har också bl.a. ansvar för ungdomsmottagning, bostadsanpassning samt är tillståndsmyndighet för kommunal riksfärdtjänst.  Nämnden ansvarar även för flyktingmottagningen.

 

Socialnämnden är huvudman för verksamhet inom området som bedrivs i kommunens egen regi eller av andra leverantörer på uppdrag av nämnden.Socialnämndens sammansättning

Nämnden har för mandatperioden 2015-2018 11 ledamöter, varav fyra moderater, tre liberaler, en centerpartist, en kristdemokrat, en socialdemokrat och en miljöpartist. Sverigedemokraterna har en insynsplats i nämnden.

 

Handlingar socialnämnden

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-22