Start / Om Täby / Politik / Nämnder / Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har hand om ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar.

Nämnden har hand om den kommunala renhållningen samt svarar för att skäliga åtgärder vidtas i samband med olyckor med farligt gods.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Nämnden fullgör uppgifter för vissa trafikfrågor och ansvarar för den kommunala energirådgivningen.

Sammansättning:
Nämnden har för mandatperioden 2015-2018 13 ledamöter, varav fem moderater, tre liberaler, en centerpartist, en kristdemokrat, två socialdemokrater och en miljöpartist. Sverigedemokraterna har en insynsplats i nämnden.

 

Handlingar stadsbyggnadsnämnden

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-22