Start / Om Täby / Det här gäller i Täby

Det här gäller i Täby

Lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen med bestämmelser som ska hjälpa till att upprätthålla ordningen på offentliga platser i Täby och hindra att människors hälsa eller egendom kommer till skada. Det är kommunfullmäktige som beslutar om de lokala ordningsföreskrifter som gäller här i Täby.

Syftet är att människor ska kunna röra sig fritt på offentliga platser utan att drabbas av hinder eller störningar. Det är polisen som övervakar att föreskrifterna efterlevs. Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.

De vanligaste frågorna som kommer till oss på kommunen rör hundar och affischering. Du hittar de kompletta ordningsföreskrifterna till höger.

Håll hundar kopplade

Du som har hund behöver hålla den kopplad på offentliga platser inom hela kommunen. Det finns en hundlekplats nära Ensta krog, Norra Byängsparkens hundlekplats, där din hund kan släppas lös för att leka. Hundar ska alltid bära uppgift om ägarens namn, adress och telefonnummer.

Tänk på att du inte får ha din hund på offentliga badplatser, undantag är Hästängen i Gribbylund och på ett speciellt hundbad vid Rösjöbadet. Du får inte heller ha hunden vid lekplatser eller bollplaner, som är till för allmänheten.

Hundbajs ska plockas upp på trottoarer, gångbanor, motionsspår, vandringsleder, parker, begravningsplatser samt Värtans stränder och Rönningesjöns strandpromenad.

Affischering, reklam och skyltar

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polisen sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande, som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar, som är avsedda för detta. Du som är
näringsidkare behöver inte heller tillstånd för att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnaden där du driver din rörelse. 

Trottoarpratare och andra typer av skyltar får heller inte ställas upp på gångbana eller trottoar på ett sådant sätt att framkomligheten försvåras för i första hand personer med funktionsnedsättning eller så att det kan medföra risk för personskada. Vägmärken eller signaler får inte heller skymmas.

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 3,2 meter samt 4,6 meter över gata. De får inte heller sättas upp på belysningsstolpar.

För att sätta upp skyltar krävs bygglov och polistillstånd enligt upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen. Tillstånd av polisen krävs också för att sätta upp banderoller, dekorationer och reklamanordningar som riktas mot offentlig plats.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-10-14