Start / Om Täby / Säkerhet och krishantering

Säkerhet och krishantering

De flesta människor drabbas av kriser någon gång i livet. Det kan exempelvis handla om att förlora någon nära anhörig, att gå igenom en skilsmässa eller att drabbas av en svårare sjukdom. Det finns även kriser som drabbar många människor samtidigt och som kräver att samhället hjälper till på flera olika sätt.

Bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen är några exempel på sådant som kan orsaka kriser i samhället. Även händelser som inträffar utanför vårt eget land kan orsaka kriser för oss. När det inträffar en allvarlig händelse i vår närhet kan det påverka oss på olika sätt. Beroende på vad som hänt kan det ta en viss tid innan samhällets service fungerar normalt och dina vanliga rutiner kan återgå till det normala.

Vi är alla en del av samhällets krisberedskap och kan bidra på olika sätt.

Krisberedskap i Sverige

Det svenska samhällets krisberedskap syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Vi har alla ett ansvar för att samhället ska vara tryggt och säkert. Kommuner, landsting och myndigheter har ett ansvar för sin egen verksamhet – i vardagen såväl som i kris. Det ansvaret har även privata företag. Av den anledningen är det viktigt med samarbete och så kallad privat/offentlig-samverkan. För att samhället ska kunna fungera så bra som möjligt är det även viktigt att du själv tar ansvar för din egen trygghet och säkerhet.

Om du vill har du dessutom möjlighet att hjälpa andra i en kris genom att till exempel gå med i Täbys olika frivilligorganisationer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppgift att utveckla och stödja samhället i att hantera olyckor och kriser. Det betyder inte att MSB tar över andras verksamheter, men om det behövs så hjälper MSB såklart till.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-30